Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Kolin Keidas Ay:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 11.11.2018. Viimeisin muutos 11.11.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Kolin Keidas Ay
Ylä-Kolintie 12b, 83960 Koli

0408650466
kolinkeidas@gmail.com

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Marianne Ruhanen
Ylä-Kolintie 12b, 83960 Koli

0408650466
kolinkeidas@gmail.com

3. Rekisterin nimi

asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerärään asiakasrekisterin ylläpitämiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö

Tallennamme seuraavat henkilötiedot: nimi, yhteystiedot, asiakkaan tilaamat palvelut ja mahdolliset laskutusohjeet.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään asiakkailta itseltään.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteristä ei luovuteta säännönmukaisesti tietoja ulkopuolisille tahoille. Rekisteriin sisältyviä julkisia henkilötietoja annetaan pyydettäessä nähtäväksi. Julkisia henkilötietoja voidaan luovuttaa pyynnöstä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 13 §:n ja 16 §:n 3 mom. mukaisesti.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin ja muiden tarvittavien suojausjärjestelyjen avulla.

10. Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa sidosryhmärekisteriin sisältyvät itseään koskevat henkilötietonsa (henkilötietolain 26 ja 28 §). Tietoja pyydetään rekisterinpitäjältä henkilökohtaisesti tai omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterissä oleva virheellinen tieto korjataan rekisterinpitäjälle tehdyn rekisteröidyn kirjallisen pyynnön perusteella (henkilötietolain 29 §). Lisäksi tietoja päivitetään oma-aloitteisesti ja vanhentuneet tiedot poistetaan säännöllisin väliajoin.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Sähköistä suoramarkkinointia koskevat säännökset ovat sähköisen viestinnän tietosuojalain 26 §:ssä. Kiellot osoitetaan rekisterinpitäjälle yllä mainittuun osoitteeseen.